Access Keys:

 
 
St. Peter's National School, Phibsboro, Dublin 7

Gaelbhratach

 
 
 

Tá ár scoil ag glacadh páirt sa scéim, “Gaelbhratach”, i mbliana. Beidh níos mó Gaeilge le feiceáil agus le cloisteáil timpeall na scoile. Tá Coiste na Gaeilge ag obair go dian chun an Ghaeilge a spreagadh sa scoil.

Our school is taking part in the “Gaelbhratach” scheme. This means that you will see and hear more Irish in our school. Our Coiste na Gaeilge is working hard to promote the use of Irish throughout the school day. 

Tá focail úsáideacha ar na ballaí.

Useful Irish words are displayed on the walls

Cuireann na múinteoirí/páistí fáilte roimh na ranganna trí Ghaeilge gach maidin.

The teachers /pupils welcome their classes through Irish every morning.

Bíonn na páistí ag foglaim dánta agus amhráin Ghaeilge.

Pupils are learning lots of Irish poems and songs.

Is féidir le pobal na scoile cabhrú linn ár sprioc a bhaint amach agus níos mó Gaeilge a úsáid linn.

The school community can help us achieve our goal of promoting Irish by using some simple Irish sayings.

 

Seo roinnt nathanna úsáideacha.

Here are some useful phrases

https://www.gaelscoilonline.com/blog/basicirishphrases